• RTP                溅射系列                等离子去胶系列                等离子刻蚀系列
   
  您当前位置:Allwin21 Corp1 >> 备品备件 >> 频道首页
  Parts
  Allwin21公司为我们的客户提供以下产品的备品备件:
   
  快速退火系列
  AccuThermo AW410 快速退火炉
  AccuThermo AW610 快速退火炉
  AccuThermo AW810 快速退火炉
  AccuThermo AW820 快速退火炉
  AccuThermo AW610V真空快速退火炉
  AccuThermo AW820V 真空快速退火炉
   
  等离子去胶系列
  Matrix 105R 等离子去胶机
  Matrix 105 等离子去胶机
  Matrix 205 等离子去胶机
  Gasonics Aura 1000 等离子去胶机
  Gasonics Aura 3010 等离子去胶机
  Gasonics Aura L3510 等离子去胶机
  Branson/IPC 3000 等离子去胶机
  Branson/IPC L3200 等离子去胶机
   
  溅射系列
  AccuSputter AW4450 溅射台
  Perkin-Elmer 4400 溅射台
  Perkin-Elmer 4410 溅射台
  Perkin-Elmer 4450 溅射台
  Perkin-Elmer 4480 溅射台
   
  等离子刻蚀系列
  Tegal 901e 等离子刻蚀机
  Tegal 903e 等离子刻蚀机
  Tegal 901e TTW 等离子刻蚀机
  Tegal 903e TTW 等离子刻蚀机
  Lam AutoEtch 490 等离子刻蚀机
  Lam AutoEtch 590 等离子刻蚀机
  Lam AutoEtch 690 等离子刻蚀机
  Lam AutoEtch 790 等离子刻蚀机
  Lam Rainbow 4420 等离子刻蚀机
  Lam Rainbow 4520 等离子刻蚀机
  Lam Rainbow 4620 等离子刻蚀机
  Lam Rainbow 4720 等离子刻蚀机
  Matrix 303 等离子刻蚀机
  Matrix 403 等离子刻蚀机
   

  提供以下设备的升级服务:Matrix 105 | Gasonics Aura 1000 | Gasonics Aura 3010 | Gasonics L 3510 | Branson/IPC 3000 | Branson/IPC 2000 | Tegal 901e | Tegal 903e | Lam AutoEtch 490 | Lam AutoEtch 590 | Lam AutoEtch 690 | Lam AutoEtch 790

   
  0
   
  Search
   
  工艺应用
  RTP
  溅射系列
  等离子去胶系列
  等离子刻蚀系列
   
  产品中心
  Allwin21 Corp
  Branson/IPC
  Gasonics
  Lam Research
  Matrix
  Tegal
  Perkin Elmer
   
  工艺应用
  RTP
  溅射系列
  等离子去胶系列
  等离子刻蚀系列
   
  产品中心
  Allwin21 Corp   AG Associates
  Branson/IPC   Gasonics
  Lam Research   Matrix
  Tegal   Perkin-Elmer
   
  联系方式
  220 Cochrane Circle, Morgan Hill,CA95037 USA
  电话:+1-408-778-7788
  传真:+1-408-904-7168
  邮箱:sales@allwin21.com
   
  报价咨询
  RTP
  Sputter
  Asher
  Etch
  Allwin21 Corp | 版权所有
   
  幸运飞艇实力平台平台 发财好事网| 中国经济型酒店网| 中国国务院台湾事务办公室| 姜汁鸭掌网| 港长跑会| 中国南车集团| 纵横中文网| 辣香味鲜豆豉网| 炖豆腐猪蹄香菇网| 爆螺片网| 竹蔗红萝卜猪骨汤网| 嘉实基金网| 思强人才中心| 今日安康网| 河池网| 白银新闻网| 银杏蚬鸭煲网| 泡凤爪网| 中国证券网| 曲靖珠江网| 冬菇扒茼蒿网| 连理双味鱼网| 九秋搜索网| 新华网| 华讯财经| 鱼香味网| 蒸羊羔儿网| 中华行知网| 光大证券| 自贡水煮牛肉网| 新闻网| 黄豆瑶柱兔肉汤网| 八宝原壳鲜贝网| 爬爬书库| 大蒜干贝网| 中安在线| 酱肉丝网| 河北人才网| 中国行政学院| 椰蓉挞网| 房地产信息网|